II edycja Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji" 2023

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza aplikantów radcowskich do udziału w drugiej edycji Turnieju mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich „Lider Mediacji” 2023. 

Wzrost świadomości prawnej w zakresie Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa i jego przestrzegania to główne cele kolejnej już edycji Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich. Pewnie poruszający się w tematyce polubownego rozstrzygania konfliktów aplikanci radcowscy mogą zgłosić się do udziału w turnieju mediacyjnym poprzez formularz zamieszczony na stronie: www.turniej.kirp.pl. Zgłoszeń dokonać mogą trzyosobowe drużyny aplikantów radcowskich z tej samej okręgowej izby radców prawnych.

Rejestracja potrwa od 9 sierpnia do 15 września br.

Trzyetapowe zmagania turniejowe rozpoczną się 19 września br. W ramach pierwszego etapu rozgrywki każdy z uczestników będzie musiał rozwiązać online test składający się z 50 pytań. Wyniki wszystkich członków danej drużyny sumują się, plasując zespół na miejsce stosowne do łącznego rezultatu. Do etapu drugiego, który odbędzie się od 23 września do 5 października 2023 r., zakwalifikuje się maksymalnie 19 drużyn, po jednej z terenu każdej okręgowej izby radców prawnych. Zadaniem, z którym na etapie drugim turnieju zmierzą się aplikanci, będzie przygotowanie scenariusza spotkania mediacyjnego. W ostatnim, trzecim już etapie rozgrywki wezmą udział trzy najwyżej ocenione w etapie drugim drużyny. Finał turnieju zostanie rozgrany stacjonarnie – zadaniem będzie przeprowadzenie symulacji mediacji na podstawie scenariusza opracowanego w etapie drugim.

Na zwycięzców turnieju czekają dyplomy i atrakcyjne nagrody pieniężne w wysokości 6000 zł dla drużyny, która zajmie I miejsce, 4500 zł dla drużyny, która zajmie II miejsce oraz 3000 zł dla zdobywców III miejsca. Więcej informacji: www.turniej.kirp.pl