Harmonogram szkoleń czwartkowych styczeń - czerwiec 2017

26 stycznia 2017 r. godzina 17.00

SSO Joanna Rotert-Grzybowska ” Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i postępowanie w sprawach o ubezwłasnowolnienie ”

 

09.02.2017 r. godzina 17.00 

J. Rottert-Grzybowska  „ Rozdzielność majątkowa oraz problematyka czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej „

 

09.03.2017 r. godzina 17.00

Maciej Roch Pietrzak „ Praktyczne aspekty prawa restrukturyzacyjnego ”  ( dla pełnomocników)

 

23.03.2017 r. godzina 17.00

Joanna Kornas ” Prawo autorskie w umowach IT „

 

30.03.2017 r. godzina 17.00

Uprzejmie informujemy ,że zaplanowany na dzień 30 marca 2017 r. w ramach szkoleń czwartkowych wykład  mec. Jarosława Pączka „ Arbitraż międzynarodowy „ zostaje przełożony. O nowym terminie poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej

06.04.2017 r. godzina 17.00

dr. Andrzej Kłosowski  ” JAKOŚĆ USŁUG JAKO INSTRUMENT KSZTAŁTOWANIA RELACJI Z KLIENTAMI KANCELARII PRAWNICZYCH.”  (PDF)

 

18 maja 2017 r. godzina 17.30

“ Arbitraż międzynarodowy “ Mec. Jarosław Pączek ( arbiter międzynarodowy ) Wykład poprzedzi wystąpienie Prorektora UŁ prof. zw. dr hab. Sławomira Cieślaka

01 czerwca 2017 r. godzina  17.00

Radca Prawny Marek Maliński – Gł. Specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Min. Finansów „Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej – cz. I”

08 czerwca 2017 r. godzina  17.00

Radca Prawny Marek Maliński – Gł. Specjalista w Departamencie Podatku od Towarów i Usług w Min. Finansów „Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej – cz. II”

 

22 czerwca 2017 r. godz. 17.00

Radca Prawny Marek Woźniak – Prezes SKO w Łodzi, „Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego.”

 

29 czerwca 2017 r. godz. 17:00

dr hab. Michał Wojewoda – „Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – przegląd zagadnień”.