Harmonogram szkoleń czwartkowych październik - grudzień 2016

6 października  2016 r. godzina 17.00

SSO Joanna Rotert-Grzybowska „ Postępowanie rozwodowe, alimenty, władza rodzicielska i postępowanie zabezpieczające” – część I – 3 h

20 października 2016 r. godzina 17.00

SSO Joanna Rotert-Grzybowska „Postępowanie rozwodowe, alimenty, władza rodzicielska i postępowanie zabezpieczające” – część II – 3 h

3 listopada 2016 r. godzina 17.00

r.pr dr hab. Michał Wojewoda „Odsetki cywilnoprawne- zagadnienia materiałoprawne i procesowe” – 3 h

17 listopada 2016 r. godzina 17.00

dr Jarosław Stasiak „Reguły dobrego sąsiedztwa pobliskich nieruchomości i możliwości prawne ich egzekwowania. Roszczenie o zakaz immisji i możliwości dochodzenia innych żądań w toku postępowania z art. 144 k.c” – 3 h

1 grudnia 2016 r. godzina 17.00

adw. Łukasz Pajor „Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółek osobowych” – 3 h

15 grudnia 2016 r. godzina 17.00

Pani Ewa Witkowska z firmy In Media „Rola nowoczesnych technologii w budowaniu relacji z klientem” – 3 h