EGZAMIN WSTĘPNY NA APLIKACJĘ RADCOWSKĄ Z 24 WRZEŚNIA 2016R. - WYNIKI

W załączniku znajdują się wyniki wstępnego egzaminu na aplikację radcowską z dnia 24 września 2016r.