e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?

Przedstawiamy przygotowany przez Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji KRRP raport pt. „e-Doręczenia. Jakie zmiany dla radców prawnych przyniesie wejście w życie ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych?”.

Raport zawiera zwięzłe omówienie rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z ww. ustawą radcowie prawni będą zobligowani do korzystania z aplikacji e-Doręczenia, pozwalającej na wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej będącej odpowiednikiem rejestrowanej przesyłki pocztowej (przesyłki poleconej lub przesyłki za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Przepisy ustawy zobowiązują radców prawnych do posiadania jednego z adresów do doręczeń elektronicznych – adresu publicznego lub adresu od dostawcy kwalifikowanego. W stosunku do radców prawnych ustawa zacznie obowiązywać od dnia 1 października 2021 r.