Doręczenia elektroniczne - nowe regulacje prawne (cykl szkoleń on - line - 15, 16.11.23 r.)

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych oraz komunikatem Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r., od dnia 10-go grudnia 2023 roku radcowie prawni będą zobowiązani do posiadania skrzynki do doręczeń elektronicznych.

W związku z powyższym przygotowaliśmy cykl szkoleń on – line dotyczących tego zagadnienia, które mają pomóc radcom prawnym w przygotowaniu się do wejścia w życie nowych regulacji prawnych. 

Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące opisanych wyżej szkoleń:

I. Szkolenie on – line pt.: „e-doręczenia – wdrożenie przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych dla radców prawnych.”.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada godz. 17.00-20.00. 

Szkolenie obejmie tematykę e-doręczeń, w szczególności: systemu doręczeń elektronicznych, nowych usług doręczeń (PURDE, PUH), skrzynka do doręczeń, adres do doręczeń elektronicznych, baza adresów elektronicznych ,terminów wejścia w życie nowych wymagań dla różnych podmiotów, wpisu adresu do doręczeń elektronicznych dla podmiotu niepublicznego, w tym radcy prawnego, wyjątków od doręczenia elektronicznego i przepisy przejściowe – czyli jak doręczać dokumenty w praktyce, procedury doręczenia PURDE/PUH.

Szkolenie odbędzie się 15 listopada godz. 17.00-20.00. Poprowadzi je Artur Prasal Absolwent Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Łodzi. Obecnie Kierownik Oddziału ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami Urzędu Miasta Łodzi. Szkoleniowiec, analityk systemów klasy EZD, autor i współautor ponad 100 publikacji dotyczących prawnych aspektów informatyzacji administracji.

Link do rejestracji: https://oirplodz.clickmeeting.com/e-doreczenia-wdrozenie-przepisow-ustawy-o-doreczeniach-elektronicznych-dla-radcow-prawnych/register

 

II. Szkoleniu on – line pt.: „e-doręczenia, informacje praktyczne, założenie konta adresowego”. 

Szkolenie odbędzie się 16 listopada godz. 18.00-19.15.

Szkolenie obejmie omówienie praktycznych aspektów założenia konta adresowego. Poprowadzi je doskonale Państwu znany – informatyk OIRP w Łodzi, Jarosław Kawczyński.

Link do rejestracji: https://oirplodz.clickmeeting.com/e-doreczenia-informacje-praktyczne-zalozenie-konta-adresowego/register