DOBRY STAŻ-DOBRY START. PROFILOWANE PROGRAMY STAŻOWE DLA STUDENTÓW WPIA UŁ

Szanowni Państwo,

Kierownik Projektu, ,,DOBRY STAŻ-DOBRY START. Profilowane programy stażowe dla studentów WPIA UŁ’’ (POWR.03.01.00-00-S202/17-01) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dr Izabela Florczak, r.pr., zwraca się do Państwa z propozycją wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu. W ramach dotacji fundusz projektu będzie miał do rozdysponowania blisko 2,5 mln złotych na zorganizowanie płatnych staży dla 202 studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dofinansowanie obejmuje zarówno wynagrodzenie stażowe dla stażysty, jak i wynagrodzenie dla opiekuna stażu w instytucji przyjmującej. Staże odbywać się będą w okresie czerwiec-listopad 2018 r., trwać będą do 16 tygodni a ich wymiar wyniesie 360 godzin. Staże organizowane będą w ramach 4 programów:

1. Program kierowany jest do studentów II roku polityki społecznej na I stopniu (studia stacjonarne) – Specjalista ds. polityki społecznej (12 stażystów)

2. Program kierowany jest do studentów II roku administracji na I stopniu (studia stacjonarne) – Junior administracji (50 stażystów)

3. Program kierowany jest do studentów I roku administracji na II stopniu (studia stacjonarne) – Senior administracji (60 stażystów)

4. Program kierowany jest do studentów I V roku prawa (studia stacjonarne) – Będę prawnikiem (80 stażystów).

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie polegającym na przyjęciu stażystów proszone są o przesyłanie zgłoszeń mailowych na adres dobrystaz-dobrystart@wpia.uni.lodz.pl do końca listopada. W przypadku pytań dotyczących realizacji przedsięwzięcia prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Projektu (669 599 155) bądź Kierownikiem Projektu, P. dr Izabelą Florczak (609 487 207). W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie możliwe będzie zorganizowanie w Radzie spotkania informacyjnego, którego termin przewidywany jest na początek grudnia b.r.