CZY JESTEŚMY GOTOWI NA STOSOWANIE RODO? WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Informujemy, że dostępna jest już książka „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”
Autorami książki są: Mariusz Jabłoński, Marlena Sakowska-Baryła oraz Krzysztof Wygoda. W publikacji poruszonych zostało wiele istotnych kwestii stosowania RODO w administracji publicznej. Książka ma charakter niekomercyjny i powstała ze środków publicznych. Dostępna jest on-line w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/100568/edition/93984