UWAGA! IV Cykl Szkoleń Zawodowych 2018 - 2020 zbliża się do końca

Przypominamy, iż obecny IV Cykl Szkoleń Zawodowych rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i kończy się 31 grudnia 2020 r. W czasie trwania cyklu każdy radca prawny wykonujący zawód zobowiązany jest uzyskać 40 punktów szkoleniowych lub liczbę proporcjonalną do okresu wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady realizacji obowiązku szkoleniowego radców prawnych zawarte zostały w treści uchwały nr 295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r., którą zamieszczamy poniżej. 

Dodatkowo informujemy, że wszelki informacje dotyczące szkoleń organizowanych w OIRP Łódź będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej. 

Nadto przypominamy, że każdy radca prawny ma możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych. Lista szkoleń dostępna jest na stronie http://szkolenia.kirp.pl/

Ponadto istnieje również możliwość uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ramach platformy e – learningowej znajdującej się pod adresem http://e-learning.kirp.pl  Instrukcję logowania do serwisu zamieszczamy poniżej. Szczegółowa lista szkoleń on – line dostępna jest pod adresem https://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/