Biuletyn CCBE nr 92 maj-czerwiec w języku polskim

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy najnowszy newsletter CCBE (nr 92; maj-czerwiec 2021) w języku polskim. Newsletter jest także dostępny na stronie CCBE:

https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/Newsletter/CCBEINFO92/PL_Newsletter_92.pdf

Pliki do pobrania