ANKIETA ONLINE EUROPEJSKIEJ RADY OCHRONY DANYCH

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy link do ankiety Europejskiej Rady Ochrony Danych (European Data Protection Board)https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDPBSurvey2019 wraz z hasłem dostępu: EDPBsurvey2019

Ankieta została przekazana Krajowej Izbie Radców Prawnych przez Radę Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE. Kierowana jest w szczególności do przedsiębiorców, spółek i organizacji pozarządowych. Będziemy zobowiązani za jej udostępnienie zainteresowanym podmiotom.

Zgodnie z art. 71 RODO (Rozporządzenie 679/2016) Europejska Rada Ochrony Danych sporządza roczne sprawozdanie na temat ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych w Unii, a w stosownym przypadku w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych. Sprawozdanie zostaje podane do wiadomości publicznej oraz przekazane Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Ankieta Europejskiej Rady Ochrony Pracy będzie częścią dorocznej oceny działań podejmowanych przez Radę w tym przygotowywanych przez Radę rekomendacji i dobrych praktyk. Formularz ankiety będzie aktywny do czwartku 4 kwietnia br. do godz. 18.00.