Aktualizacja planu zajęć dla aplikantów III roku

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany plan zajęć dla aplikantów III roku.