Aktualizacja planu zajęć dla aplikantów II roku

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany plan zajęć dla aplikantów II roku.