Aktualizacja planu zajęć dla aplikantów I roku

Poniżej zamieszczamy aktualny plan zajęć dla aplikantów I roku.

Pliki do pobrania