Akademia Równości - bezpłatny projekt edukacyjny

Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, wspólnie z Europejskim Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland, serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie edukacyjnym „Akademia Równości”, skierowanym do osób przygotowujących się do wykonywania bądź wykonujących zawody prawnicze.

W trakcie projektu ma powstać innowacyjny program edukacyjny, do którego wykorzystania w programach edukacji prawnej, organizacje będą zachęcać izby radcowskie i adwokackie, wydziały prawa, organizacje studenckie i inne podmioty działające w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej i prawnoczłowieczej.

Efektywność wypracowanego programu, będziemy testować w trakcie pilotażowej edycji Akademii Równości, która rusza już w maju 2021 r. i potrwa do maja 2022 r.,

Osoby uczestniczące w Akademii wezmą udział w serii 4 zjazdów (ok. 60 h lekcyjnych). Szczegóły nt. programu Akademii tutaj: http://ptpa.org.pl/projekty/akademia-rownosci/informacje-ogolne/

Oprócz bezpośredniego udziału w zjazdach, osoby uczestniczące w Akademii będą brały udział w programie mentoringowym, prowadzonym we współpracy z doświadczonymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami procesowymi pro bono, współpracującymi z PTPA, który umożliwi stworzenie planu rozwoju zawodowego i współpracy w zakresie ochrony praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji na przyszłość.

Naszym celem jest budowanie nowych sieci współpracy, dzięki którym osoby uczestniczące w Akademii, w przyszłości będą mogły się wzajemnie wspierać, wymieniać doświadczenia i prowadzić samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi działania interwencyjne i edukacyjne mające na celu uwrażliwianie społeczeństwa na prawa mniejszości oraz wspólnie stawiać opór fundamentalistycznym ruchom.

Ten wyjątkowy program, który oferuje współpracę z najlepszymi ekspertkami i ekspertami w Polsce, a także wsparcie w planowaniu kariery zawodowej wymaga wyjątkowego zaangażowania. Dlatego też, do udziału w Akademii Równości zapraszamy osoby, które mają gotowość i przestrzeń do wytężonej pracy w trakcie Akademii, planując po jej zakończeniu wykorzystanie pozyskanego doświadczenia w praktyce.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w pilotażowej edycji Akademii oraz:

  • studiujesz prawo na 4 lub 5 roku;
  • jesteś w trakcie aplikacji radcowskiej bądź adwokackiej;
  • wykonujesz zawód radcy prawnego bądź adwokata, nie dłużej niż 3 lata,

Zgłoszenia należy złożyć do 3 maja 2021 r. poprzez formularz zgłoszeniowy:  https://forms.gle/q23uwjWfCjT84jzC6

Więcej o zasadach rekrutacji znajdziesz w Regulaminie Akademii Równości  https://drive.google.com/…/1ONiLXvNgIBXjUs0xsjv…/view…

Termin spotkania informacyjno-promocyjnego nt. projektu: 26.04.2021 godz. 18.00 – 19.00. Informacja o rejestracji na spotkanie i gościu specjalnym który weźmie w nim udział jest dostępna tutaj:  http://ptpa.org.pl/projekty/akademia-rownosci/aktualnosci/ 

Rejestracja na spotkanie https://ptpa.clickmeeting.com/982481385/register