9. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. „Człowiek – Gospodarka – IT. Nauki prawne wobec innych nauk społecznych” (28 marca 2023)

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w 9. Forum Prawa Mediów Elektronicznych pt. „Człowiek – Gospodarka – IT. Nauki prawne wobec innych nauk społecznych”, które odbędzie się 28 marca 2023 r. w Szczecinie w formule hybrydowej.

Forum Prawa Mediów Elektronicznych jest konferencją organizowaną przez naukowców oraz przedstawicieli praktyki zainteresowanych prawem mediów elektronicznych. Wydarzenie stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami zainteresowanymi zagadnieniami dotyczącymi prawa mediów elektronicznych.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Człowiek – Gospodarka – IT”. Jej przedmiotem są wyzwania, jakie stawiają nowoczesne technologie przed społeczeństwem i gospodarką. Uzupełnieniem tych rozważań będzie ocena relacji nauk prawnych z innymi naukami społecznymi. W ramach wydarzenia swoje wystąpienia zaprezentują specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, zarządzania, socjologii i nowych technologii.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w Forum uprzejmie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego (do dnia 25 marca 2023 r.) dostępnego na stronie internetowej www.fpme.pl

Udział w Forum jest bezpłatny.

Konferencji towarzyszyć będzie 8. Młode Forum Prawa Mediów Elektronicznych, w ramach którego przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy poster naukowy na temat „Człowiek, Gospodarka, IT” skierowany do najmłodszych przedstawicieli nauki – studentów, doktorantów lub uczestników szkół doktorskich, pracowników naukowych oraz osób posiadających tytuł magistra prawa. Szczegółowe zasady konkursu dostępne są pod adresem www.fpme.pl. Termin zgłaszania prac upływa 21 marca 2023 r. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konkursie wszystkim zainteresowanym.

W imieniu Organizatorów,
dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska prof. US