Dialogowa Metoda Komunikacji (DCM) i inne techniki komunikacji w pracy z klientem w kryzysie, bądź traumie - warsztat online

Szanowni Państwo,

W imieniu Organizatora – Fundacji „Ocalenie” informujemy wszystkich radców prawnych zainteresowanych wsparciem cudzoziemców i cudzoziemek, w tym zainteresowanych pomocą pro bono o bezpłatnym warsztacie online: „Dialogowa Metoda Komunikacji  (DCM) i inne techniki komunikacji w pracy z klientem w kryzysie, bądź traumie”, który odbędzie się 15 grudnia 2021 roku Proponowany czas spotkania: ok 3 h (9:00-12:00 lub 15:00-18:00).

Spotkanie ma charakter interaktywny i ma umożliwić doświadczeń. Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do prawników pracujących w obszarze udzielania pomocy cudzoziemcom przebywającym na terenie RP.

Poruszane tematy:
1. Dialogical Communication Method (DCM) i jej w rola w budowaniu relacji z osobami aplikującymi o ochronę międzynarodową;
2. Techniki zadawania pytań klientom – potencjalnym ofiarom tortur, bądź nieludzkiego, poniżającego traktowania;
3. Analiza ról prawnika, mediatora kulturowego, tłumacza, psychologa w pracy z osobami w kryzysie, bądź traumie;
4. Praktyczne wskazówki w przeprowadzaniu rozmów na odległość;
5. Przegląd dobrych praktyk i przydatnych publikacji.
Prowadzenie: Wiktor Bąk – prawnik, specjalizujący się w prawie uchodźczym; ekspert zewnętrzny EASO; były koordynator projektów w Fundacji Ocalenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/JnbLDgZCjqopHaEfA

Spotkanie będzie prowadzone w języku polskim.