VI Edycja Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Pandemia pandemią, ale my się nie poddajemy! Udało nam się w Izbie Łódzkiej przeprowadzić Okręgowy Etap VI – stej już edycji Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku Konkurs przeprowadzony został on-line, z wykorzystaniem platformy ZOOM. Uczniowie łódzkich szkół podstawowych rozwiązywali pisemny kazus udzielając on-line odpowiedzi na 30 pytań. Finaliści konkursu przystąpią do Etapu Ogólnopolskiego organizowanego przez Krajową Radę Radców Prawnych, który odbędzie się 26 kwietnia 2021r.

Świadomy prawa obywatel, to obywatel, który zna i dostrzega konieczność  poszukiwania właściwych rozwiązań prawnych, także z pomocą radcy prawnego. Konkurs jest wyśmienitą okazją dla takich działań, a dodatkowo zorganizowany przez radców prawnych, w siedzibie naszej Izby,  formą promocji zawodu.  

Gratulujemy wszystkim uczniom i serdecznie dziękujemy naszej Komisji – Pani Mecenas Edycie Pełce – Kowalskiej oraz Mecenasowi Tomaszowi Kosowi za zaangażowanie i udział w Komisji!