Odpowiedzialność karna i karna skarbowa z tytułu wystawienia lub posłużenia się nierzetelną fakturą VAT

Termin: 12 maja 2021 r.

Czas: 16.00 – 19.00 (w tym dwudziestominutowa przerwa)
Koszt szkolenia: 250 zł brutto
Szkolenie online poprzez aplikację MS Teams

 

Koszt obejmuje:

  • Udział w szkoleniu organizowanym za pomocą MS Teams
  • Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia, a także ich wcześniejszego przesłania w celu zapoznania się z nimi przez prowadzącego szkolenie
  • Materiały szkoleniowe przesłane drogą elektroniczną
  • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu przesłany drogą elektroniczną

Prowadzący szkolenie: dr Amadeusz Małolepszy

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu ukazanie teoretycznej i praktycznej strony odpowiedzialności karnej oraz karnej skarbowej mającej u podstaw wystawienie lub posłużenie się nierzetelną fakturą VAT.

Adresaci szkolenia: Adwokaci, Radcowie Prawni

Program szkolenia

  1. Analiza ustawowych znamion przestępstw dotyczących nierzetelnych faktur VAT.
  2. Pojęcie nierzetelnej faktury VAT i narażenia na uszczuplenie lub uszczuplenia należności publicznoprawnej.
  3. Zagadnienia procesowe: konstrukcja zarzutów, przeprowadzanie dowodów w kontekście praw i obowiązków procesowych stron, zbieg przestępstw z uwzględnieniem zasady ne bis in idem.