PSYCHIATRIA I PSYCHOLOGIA SĄDOWA - studia podyplomowe

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe pt. „Psychiatria i psychologia sądowa” (rok akademicki 2020/2021) została przedłużona do dnia 28 lutego 2021 roku. Studia rozpoczną się w semestrze letnim, od marca 2021 roku.

Uruchamiane studia z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej zostały zainspirowane studiami podyplomowymi realizowanymi na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w ramach umowy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury pt. Studia podyplomowe z zakresu psychiatrii i psychologii sądowej dla sędziów. Przyczynkiem do uruchomienia tych studiów jest znaczna specyfika przeprowadzenia dowodów opartych na psychiatrii i psychologii, wymagająca połączenia wiedzy prawnej oraz psychologicznej i psychiatrycznej. Jednocześnie studia te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom osób zainteresowanych omawianą tematyką.

Studia są skierowane do sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów, a także wszystkich osób zainteresowanych psychiatrii i psychologii sądowej w praktyce.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania: sędziów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów. W szczególności należy tu wskazać na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne. Celem studiów jest także zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i skutecznej komunikacji, bardzo ważnych dla praktyków.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru dostępne sią pod adresem: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria-i-psychologia-sadowa