Zaproszenie na 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych (webinarium)

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów 6. Forum Prawa Mediów Elektronicznych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która obędzie się w dniach 6-7 października 2020 r. Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, odbędzie się w formie webinarium, które będzie transmitowane na specjalnie przygotowanej platformie internetowej. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Forum wśród członków Państwa Samorządu.

Tegoroczna edycja Forum będzie skupiała się wokół trzech głównych zagadnień: e-sądu, e-pracy i e-finansów. Więcej informacji, w tym program Forum, znajdą Państwo na stronie internetowej: fpme.pl

Wydarzenie objęli patronatem honorowym: Prezes Krajowej Rady Komorniczej, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Współorganizatorami Konferencji są wydziały prawa Uniwersytetu Szczecińskiego, Wrocławskiego i Opolskiego, Krajowa Rada Komornicza, Ośrodek Naukowo-Szkoleniowy przy Krajowej Radzie Komorniczej, Izba Komornicza w Szczecinie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Szczecinie. 

Ze względu na to, że współorganizatorami Forum są dwa samorządy prawnicze – komorników sądowych i radców prawnych, udział w konferencji jest premiowany punktami w ramach szkolenia zawodowego. 

Udział w wydarzeniu wymaga dokonania rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://bit.ly/zapisyfpme Na adres e-mail, podany w formularzu rejestracyjnym, prześlemy potwierdzenie rejestracji wraz z instrukcją logowania do webinarium. Rejestracja trwa do 3 października br. Udział uczestników biernych w Forum jest bezpłatny. Wydarzenie będzie realizowane przy pomocy platformy clickmeeting (www.clickmeeting.com).

W razie pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fpme.szczecin@gmail.com.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US

Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego