11 marca 2021- 17:-18:30- Radzenie sobie ze stresem – praktyczny warsztat

W cyklu Szkolenia Czwartkowe, zapraszamy Radców Prawnych na następujące spotkanie:

Radzenie sobie ze stresem – praktyczny warsztat

Poniżej adres formularza rejestracyjnego:

https://oirplodz.clickmeeting.com/radzenie-sobie-ze-stresem-praktyczny-warsztat/register?_ga=2.180643044.2107796608.1613321762-2118950290.1612420538