XIX Krakowska Konferencja  z cyklu  NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE  2019

XIX Krakowska Konferencja 
z cyklu 
NOWOCZESNE PRAWO AUTORSKIE  2019

11 - 12 - 13 marca 2019 r., Kraków,  hotel Campanile*** ul. Św.Tomasza 34    


Wykładowcy:
prof. Ryszard Markiewicz - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
prof. Ewa Nowińska - Katedra Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Marek Bukowski - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
adwokat Agnieszka Malczewska - Poteralska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
radca prawny Joanna Karasińska - Kancelaria Prawna Bukowski i Wspólnicy sp.k., Kraków
dr Michał Markiewicz - Markiewicz & Sroczyński Kancelaria Radców Prawnych sp. j., Kraków


Program:

11 marca 2019 r., godz. 9.00 - 12.00 - prowadzący prof. Ryszard Markiewicz

1. Prawo Autorskie a sztuczna inteligencja ( Artificial Intelligence AL)
- czy można uznać sztuczną inteligencje za autora w kontekście przepisów Prawa autorskiego?
- obrót prawami autorskimi utworów AL
- prawa majątkowe
- inne kierunki podejścia do problematyki utworów wytworznych przez sztuczna inteligencję

2. Nowe "spory autorskie" - nowe i stare problemy Prawa autorskiego
- przedmiot prawa autorskiego,
- ochrona pomysłu,
- kategorie utworów,
- cytat, parodia, prawo panoramy,
- plagiat i poprawne cytowanie tekstu,
- wielokrotność stosownego wynagrodzenia

godz.12.00-13.30 - prowadzący dr Michał Markiewicz

Utwory połączone - łączyć czy współtworzyć?
1. Czym jest połączenie utworów?
2. Jakie są zasady podejmowania decyzji dotyczących połączonych utworów?
3. Jak rozumieć odesłanie do stosowania art. 9 pr. aut. do utworów połączonych?
4. Jak zredagować umowę dotyczącą utworów połączonych?

godz.13.30- 14.00 obiad

godz.14.00- 16.00 - prowadząca radca prawny Joanna Karasińska

Stosowanie 50 % kosztów uzyskania przychodów po zmianach przepisów z 2018 roku oraz w świetle opracowanej w 2019 roku przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej dotyczącej możliwości stosowania tych kosztów do części wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy

1. 50 % koszty uzyskania przychodów w obowiązującym stanie prawnym - przedstawienie
i omówienie najczęstszych problemów występujących w praktyce stosowania tych kosztów z uwzględnieniem interpretacji podatkowych wydawanych w indywidualnych sprawach oraz orzeczeń sądów administracyjnych.
2. Warunki stosowania - w świetle opracowanej w 2019 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej - 50 % kosztów uzyskania przychodów do honorariów autorskich wypłacanych na podstawie umowy o pracę.

godz.19.00- uroczysta kolacja


12 marca 2019 r., godz. 9.00 - 13.30 - prowadzący mecenas dr Marek Bukowski

Nowe zasady funkcjonowania zbiorowego zarządzania w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

1. Ogólne zasady zbiorowego zarządzania.
2. Organizacje zbiorowego zarządzania a niezależne podmioty zarządzające.
3. Transparentność działania organizacji zbiorowego zarządzania.
4. Podstawy prawne reprezentacji organizacji zbiorowego zarządzania i pojęcie organizacji reprezentatywnej.
5. Licencje terytorialne i wieloterytorialne.
6. Umowy o zbiorowe zarządzanie.
7. Zasady zarządzania przychodami z praw i dopuszczalne potrącenia z tych przychodów.
8. Relacje organizacji zbiorowego zarządzania z użytkownikami .
9. Zatwierdzanie i zmiana zatwierdzonych tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych.
10. Postępowanie mediacyjne.
11. Przepisy zmieniające i przejściowe.

godz.13.30- 14.00 obiad

godz.14.00- 16.00 - prowadząca adwokat Agnieszka Malczewska -Poteralska

Roszczenia cywilnoprawne z tytułu naruszenia praw autorskich do utworów z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa sądów polskich i TSUE

I. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych:
-  zaniechanie naruszenia
-  usunięcie skutków naruszenia
-  naprawienie wyrządzonej szkody, w tym roszczenie o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oraz o zapłatę jednokrotności lub wielokrotności hipotetycznego wynagrodzenia licencyjnego
-  wydanie uzyskanych korzyści
-  ogłoszenie oświadczenia oraz podanie orzeczenia sądu do publicznej wiadomości
-  zapłata stosownej sumy pieniężnej
-  czynności dotyczące bezprawnie wytworzonych przedmiotów oraz środków i materiałów użytych do ich wytworzenia
- prezentacja katalogu roszczeń, ich charakterystyka w ujęciu teoretycznym i praktycznym,
w tym omówienie poszczególnych kategorii roszczeń z naświetleniem kontrowersji dotyczących wymiaru roszczeń odszkodowawczych zarysowanych na gruncie bieżącego orzecznictwa.
II. Roszczenia z tytułu naruszenia autorskich prawosobistych:
-  zaniechanie działania zagrażającego naruszeniu praw lub naruszającego prawa
-  usunięcie skutków naruszenia, w tym publiczne oświadczenie
-  zapłata zadośćuczynienia lub odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny
- przedstawienie katalogu roszczeń i ich charakterystyka z praktycznymi odniesieniami.


13 marca 2019 r., godz. 9.30 - 14.30 - prowadząca prof. dr hab. Ewa Nowińska

Prawo własności intelektualnej/przemysłowej: ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych a prawo autorskie i przepisy zwalczające nieuczciwa konkurencję

I. Znaki towarowe
1. Systemy rejestracji znaku towarowego - który wybrać?
2. Znak towarowy - chronić-nie chronić, czyli o zaletach rejestracji słów kilka?
3. Zasady rejestracji krajowej:
- zgłoszenie oznaczenia do Urzędu Patentowego i zasady rejestracji
- podstawy odmowy rejestracji; prawo autorskie a znak-utwór
- zakres praw wyłącznych
- zasady dochodzenia naruszenia praw wyłącznych
4. Niestandardowe znaki towarowe - co to takiego? I czy warto je chronić

II. Wzory przemysłowe
1. Wzór przemysłowy - istotne dobro przedsiębiorstwa?
2. Zasady ochrony wzorów wedle ustawy Prawo własności przemysłowej a może raczej sięgnąć po przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?
3. Rozwiązania formalnie chronione, czyli wzór wedle ustawy Prawo własności przemysłowej:
- przesłanka nowości
- przesłanka indywidualnego charakteru czy utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim?
4. Zakres wyłączności prawa z rejestracji, czyli czego innym nie wolno
5. Naruszenie prawa wyłącznego; odpowiedzialność sprawcy
6. A może chronić wzór wedle prawa unijnego?

godz. 14.30 - obiad i zakończenia Konferencji


cena za udział w dwudniowym szkoleniu: 11-12.03.: 1700 zł netto (+23 % VAT)
cena za udział w trzydniowym szkoleniu:  11-12-13.03.: 1990 zł netto (+23% VAT)

Dla podmiotów finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% ze środków publicznych podatek VAT - zwolniony.


Cena zawiera:
- uczestnictwo w szkoleniu,
- materiały szkoleniowe oraz piśmiennicze,
- imienny certyfikat,
- serwisy kawowe, obiady,
- uroczysta kolacja 11.03

Ceny dodatkowych świadczeń:
miejsce w pokoju 1-osobowy - 230 zł/doba wraz ze śniadaniem,
miejsce w pokoju 2-osobowym - 135 zł/doba wraz ze śniadaniem
kolacja w dniu 10.03- 40 zł

Dla stałych Uczestników naszych szkoleń 80 zł  rabatu od ceny netto.


Zgłoszenia udziału prosimy przesyłać do czterech dni przed terminem szkolenia.

Po uzgodnieniu z organizatorem - płatność za udział w szkoleniu może nastąpić po szkoleniu, na podstawie faktury VAT.
Należność za udział prosimy wpłacać na konto OE FORUM: Bank Zachodni WBK SA I O/Szczecin, nr rach.: 10109022680000000100213506

Informację dotyczącą potwierdzenia realizacji szkolenia przesyłamy do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia.


W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Anna Hoffmann tel. 91 489 64 55

Agnieszka Bobkiewicz tel. 91 466 90 97

Małgorzata Pawelec tel. 91 434 29 79

 

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie https://www.szkolenia-forum.pl/szkolenie,2,1,18,9225,wzorzec.htm