Udzielanie pomocy socjalnej członkom okręgowych izb radców prawnych

W załączeniu zamieszczamy uchwałę Nr 49/XI/2021 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie udzielania pomocy socjalnej członkom okręgowych izb radców prawnych.