Psychiatria i psychologia sądowa - studia podyplomowe UŁ

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego uruchomił rekrutację na kolejną edycję studiów podyplomowych „Psychiatria i psychologia sądowa”.

Celem studiów jest podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze psychiatrii i psychologii wśród praktyków organów wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Szczególny nacisk położony jest na przeprowadzanie dowodów z opinii psychiatrycznych i psychologicznych, przesłuchanie świadków i ocenę ich wiarygodności, a także korzystanie z możliwości, jakie daje profilowanie kryminalistyczne.

Program zakłada realizację 162 godzin dydaktycznych podczas 11 dwudniowych zjazdów.  

Studia są skierowane do sędziów, asystentów i asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, policjantów.

Szczegółowe informacje na temat studiów, w tym ich program oraz dokumenty rekrutacyjne, dostępne są na stronie: https://www.wpia.uni.lodz.pl/studia/studia-podyplomowe/psychiatria-i-psychologia-sadowa