Od 1 lutego 2022 krótszy termin na wniesienie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Szanowni Państwo,

Informujemy o bardzo ważnej zmianie, która obowiązywać będzie od 1 lutego 2022 roku, polegającej na skróceniu terminu do wniesienia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 6 do 4 miesięcy

Zaznaczamy, że zgodnie z pismem Marialeny Tsirli, Sekretarza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nowy termin będzie miał zastosowanie w odniesieniu do spraw, w których ostateczna decyzja krajowa została podjęta po wyżej wskazanej dacie

Treść pisma w wersji polskiej i angielskiej w załączeniu.