Informacja o naborze kandydatów na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi

W związku z podjęciem przez Radę OIRP w Łodzi uchwały z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany liczby Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi, określającej liczbę zastępców na 8 osób, OIRP w Łodzi  zawiadamia o możliwości zgłaszania się radców prawnych – kandydatów na funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego OIRP w Łodzi.

Zgłoszenia winny być dokonywane za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Do zgłoszenia należy załączyć:

  1. oświadczenie, iż kandydat wykonuje zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat oraz
  2. dokument zawierający oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 8 lipca 2022 roku.