Aktualne problemy mediacji w Polsce - konferencja naukowa

Szanowni Państwo,

W dniu 26 maja 2023 r. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Sąd Okręgowy w Radomiu, Izba Adwokacka w Radomiu, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Kielcach oraz Centrum Mediacji Lewiatan organizują Konferencję Naukową pt. „Aktualne problemy mediacji w Polsce”, na którą zapraszają wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Obrady konferencyjne odbywać się będą w gmachu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Mediacja, jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów, w ramach którego mediator pomaga stronom sporu osiągnąć porozumienie, jest coraz bardziej popularnym i skutecznym sposobem rozwiązywania konfliktów. Mediacje wspomagają przede wszystkim budowanie prawidłowych relacji międzyludzkich pozwalając odnaleźć porozumienie pomiędzy stronami sporu.

Mediacja w wielu krajach od dawna jest uznaną i powszechnie stosowaną metodą rozwiązywania sporów. W Polsce również zyskuje ona coraz większą popularność. Mediacja ma zastosowanie zarówno w sprawach cywilnych i gospodarczych, jak również w sprawach karnych, rodzinnych, czy administracyjnych.

Nie oznacza to jednak, że uczestnicy mediacji nie napotykają na różnorodne problemy w stosowaniu mediacji w praktyce. Celem konferencji jest analiza problemów, z jakimi spotykają się przedstawiciele nauki oraz praktyki w zakresie mediacji w Polsce.

Prelegentami podczas konferencji będą przedstawiciele świata nauki oraz doświadczeni praktycy z zakresu mediacji, w tym wykonujący zawód radcy prawnego, adwokata i sędziego.

Konferencja ma charakter hybrydowy. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zapisy i rejestracja możliwa jest do 12 maja 2023 r. przez formularz dostępny TUTAJ

Szczegółowe informacje o konferencji wraz z jej programem: https://wpia.uniwersytetradom.pl/aktualne-problemy-mediacji-w-polsce