Aktualizacja planu zajęć dla aplikantów I roku

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany plan zajęć dla aplikantów I roku.

Pliki do pobrania