Sprawy rodzinne

Spory rodzinne to kwestie wymagające wyjątkowej delikatności. Często niestety aby je rozwiązać potrzebna jest pomoc osób spoza kręgu rodziny. Wykwalifikowany radca prawny, dzięki swojemu doświadczeniu, doradzi Ci jak przeprowadzić mediacje i rozwiązać konflikty w sposób najmniej sporny. Kierując się szacunkiem wobec prawa i godności osobistej, radca poinformuje Cię także jak najlepiej rozwikłać sprawę rodzinną, by nie ucierpieli nieletni.

Usługi radcy prawnego w obszarze spraw rodzinnych dotyczą kwestii:

 • zawierania i rozwiązywania małżeństw
   
 • ustalania pochodzenia dziecka
   
 • kurateli, opieki i adopcji
   
 • władzy rodzicielskiej
   
 • majątku małżeńskiego

 

Radca prawny pomoże Ci też rozwiązać sprawy alimentacyjne w każdej postaci. Alimenty przysługują nie tylko dzieciom, ale również osobom starszym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub byłym małżonkom. Jeśli znajdujesz się w sytuacji materialnej bez wyjścia, radca prawny poinformuje Cię czy obowiązek alimentacyjny wobec Ciebie spoczywa na Twoich bliskich i w jaki sposób możesz go wyegzekwować.

Niejednokrotnie, obowiązek alimentacyjny spoczywa na więcej niż jednej osobie, może też przybrać różne formy. Poza świadczeniami pieniężnymi, mogą to być żywność, ubrania itd. Radca prawny w Twoim imieniu sporządzi odpowiedni pozew lub propozycję ugody a także będzie reprezentował Cię w sądzie. Nim do tego dojdzie, doradzi Ci jak rozwiązać sprawę polubownie.

Jeśli spotkał Cię jeden z poniższych lub podobny problem:

 • Nie jesteś w związku małżeńskim ale oczekujesz dziecka i obawiasz się że jego ojciec nie będzie wspierał finansowo wydatków związanych z ciążą i Twoim utrzymaniem podczas niej,
   
 • Małżonek nie płaci zasądzonych alimentów,
   
 • Płacisz alimenty na pełnoletnie dziecko i jest to dla Ciebie zbyt obciążające finansowo,
   
 • Obawiasz się, że rodzic lub rodzeństwo będą próbowali dochodzić obowiązku alimentacyjnego wobec Ciebie,

 

Nie wahaj się by skorzystać z porady radcy prawnego!