Zawiadomienie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską 2022

Zawiadamiamy, że egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2022 roku wyznaczony przez Ministra Sprawiedliwości na dzień 24 września 2022 roku (sobota) odbędzie się w sali znajdującej się na ternie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, ul. Małachowskiego 5/7/9, 90-160 Łódź.

W związku z powyższym prosimy o przybycie na miejsce przeprowadzenia egzaminu w dniu 24 września 2022r. o godzinie 9.00.

Każdy z kandydatów przystępujących do egzaminu obowiązany jest posiadać przy sobie dowód osobisty bądź inny dokument tożsamości ze zdjęciem. Okazanie tego dokumentu członkowi Komisji Egzaminacyjnej jest konieczne dla dokonania rejestracji osób zdających oraz jest warunkiem wejścia Zdającego na salę egzaminacyjną celem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin wstępny rozpocznie się o godz. 11.00.

Egzamin trwa 150 minut.

Pliki do pobrania