XIV edycja konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” - przedłużenie terminu zgłaszania kandydatur do 6 maja

Szanowni Państwo,

Krajowa Rada Radców Prawnych ogłosiła XIV edycję konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.

Tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” może otrzymać radca prawny lub aplikant radcowski, który wyróżnia się nienaganną postawą etyczną i moralną oraz  bezinteresowną pomocą  świadczoną na rzecz osób fizycznych, organizacji społecznych, instytucji realizujących cele publiczne, kościołów, związków wyznaniowych, lub grup osób dotkniętych klęskami, w szczególności poprzez: świadczenie nieodpłatnie pomocy prawnej, zajmuje się działalnością społeczną i dobroczynną, uczestniczy w programach edukacyjnych, szkoleniowych lub  zajmuje się upowszechnieniem wiedzy o prawie, wyróżnia się w działalności  na rzecz popularyzacji i rozwoju nieodpłatnej pomocy prawnej, cieszy się szczególnie dobrą opinią społeczności lokalnej, w której zamieszkuje i wykonuje zawód. 

Zgłoszenia kandydatów spośród radców prawnych i aplikantów radcowskich należy przesłać  bezpośrednio do Kapituły Konkursu do 6 maja 2022 r., datą zgłoszenia jest data wpływu wniosku na adres Krajowa Rada Radców Prawnych ul. Powązkowska 15, 01-797 Warszawa lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl. Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest 3 czerwca 2022 r.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, dostępnym na podstronie: https://krysztaloweserce.kirp.pl/o-konkursie/jak-zglosic-kandydata