Wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r.

Poniżej zamieszczamy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2020 r.

Wszystkich uczestników egzaminu prosimy o bezwzględne zapoznanie się z dokumentem i stosowanie do wskazanych w nim zasad.