Wytyczne GIS dotyczące egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w 2021 r.

Poniżej publikujemy wytyczne Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2021 r.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi i bezwzględne stosowanie się do informacji w nich zawartych.