SZKOLENIE WYJAZDOWE W TERMINIE 22-24 WRZEŚNIA W HOTELU COPERNICUS W TORUNIU

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu wyjazdowym w terminie 22-24 września 2023 r. w Hotelu Copernicus w Toruniu.  

Zapisanie na listę uczestników szkolenia jest dokonywane dopiero po uiszczeniu opłaty i przesłaniu jej potwierdzenia na adres mailowy : ewa.kawczynska@oirplodz.pl

Zapis telefoniczny lub jedynie mailowe przesłanie zgłoszenia bez potwierdzenia opłaty nie gwarantuje udziału w szkoleniu.

Odpłatność radcy prawnego za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 700 zł. Kwotę tą prosimy przelać na rachunek OIRP w Łodzi  w

ING Banku Śląskim numer konta: 13 1050 1461 1000 0022 5916 6649 lub Banku Pekao S.A. VI O /Łódź numer konta: 42 1240 3031 1111 0000 3426 6485 z dopiskiem szkolenie wyjazdowe w Toruniu w  terminie 22-24 września 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z dofinansowaniem przez Izbę kosztów szkolenia, uczestniczyć w nim nie będą mogły osoby posiadające na dzień zgłoszenia zaległości w składkach wyższej niż 3 krotność miesięcznej stawki składki.

O udziale w szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Na szkolenie przewidziane jest 100 miejsc.

Zakwaterowanie jest w pokojach dwuosobowych dlatego uprzejma prośba o wskazywanie w mailu, w którym przesyłacie Państwo zgłoszenie osoby z którą chcecie być zakwaterowani  w pokoju.

Tematyka szkolenia :

  • „Procedura cywilna: ciężar dowodu oraz ostatnia nowelizacja kpc” – SSO Piotr Chańko
  • „Prawo medyczne” – r.pr. Piotr Szyroczyński

Wszystkich z Państwa, którzy przed ukazaniem się ogłoszenia dokonali opłaty w kwocie 400 zł tytułem uczestnictwa w szkoleniu prosimy o korektę opłaty do prawidłowej kwoty.

Szczegółowy harmonogram szkolenia  zostanie zamieszczony na stronie internetowej w późniejszym terminie.