POSIEDZENIE RADY OIRP W ŁODZI 21 PAŹDZIERNIKA 2022 R

Katarzyna Leder ŁD-2855 – wpis na listę radców prawnych
Katarzyna Żelasko ŁD-M-1908 – skreślenie z listy radców prawnych
Olga Cyga ŁD-2794 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Anna Łęgosz ŁD-2817 – zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Adam Olczyk ŁD-2697 – uchylenie uchwały w sprawie zawieszenie prawa do wykonywania zawodu
Ada Owczarek ŁD-2856 – przeniesienie wpisu na listę radców prawnych prowadzoną przez OIRP w Łodzi