PILNY KOMUNIKAT w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu

Uzupełnienie komunikatu z dnia 6 października 2022 r.

Poniżej zamieszczamy deklarację dotyczącą zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (informacje wynikające z § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie sposobu zapewnienia nieletniemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu).

Zainteresowanych radców prawnych prosimy o przesłanie wypełnionej deklaracji na adres oirp@oirplodz.pl do dnia 12 października 2022 r. (środa)