Ogólnopolski Prawniczy Turniej Negocjacyjny

Organizatorami turnieju są Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Izba Adwokacka w Warszawie i Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie.

Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodych prawników polubownych metod rozwiązywania sporów, również w przypadku sporów z udziałem podmiotów sektora publicznego, a także wsparcie rozwoju umiejętności w tym zakresie.

Uczestnikami turnieju mogą być:

  • aplikanci adwokaccy;
  • aplikanci radcowscy;
  • studenci 4-5 roku studiów prawniczych;
  • absolwenci wydziałów prawa do ukończenia 28 roku życia (na dzień zgłoszenia), którzy uzyskali tytuł magistra prawa i nie posiadają uprawnień zawodowych (na dzień rozgrywek półfinałowych i finałowych);
  • pracownicy Prokuratorii Generalnej spełniający jedno z ww. kryteriów, a także referendarze PGRP.

Uczestnicy zgłaszają swój udział jako 3-osobowa drużyna, przesyłając formularz rejestracyjny, na adres turniej@prokuratoria.gov.pl , do 14 kwietnia 2024.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.gov.pl/web/prokuratoria/ogolnopolski-prawniczy-turniej-negocjacyjny2