Nowy Regulamin wykonywania zawodu radcy prawnego - obowiązywanie od 1 stycznia 2023 roku

Szanowni Państwo,

W załączeniu prezentujemy Uchwałę nr 124/XI/2022 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 3 grudnia 2022 roku w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego. 

Nowy Regulamin zacznie obowiązywać 1 stycznia 2023 roku.

Zachęcamy do zapoznania!