"Kryzys autorytetu - o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie" - konferencja naukowa

Szanowni Państwo,

W imieniu Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego pragnę zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Kryzys autorytetu – o potrzebie autorytetu w prawie i społeczeństwie”. Obszarem rozważań konferencji ma być uchwycenie pryncypialnych przemyśleń, jakie na temat prawa mają do wypowiedzenia wybitni prawnicy, zdefiniowanie kim jest autorytet, a także ustalenie tego, jaką rolę odgrywa autorytet dla prawa i dla prawnika oraz czy jego podstawowe przymioty w zmieniającym się świecie pozostaną niezmienione.

Obrady konferencji odbędą się 20 października 2021 roku w formule online. Zaproszenie na konferencję znajdą Państwo w załączeniu.