Komunikat - turnusy sanatoryjne

W porozumieniu z Przewodniczącym Kapituły Funduszu Seniora panem Mieczysławem Humką uprzejmie informuję, że w związku z otwarciem sanatoriów z dniem 15 czerwca br. podtrzymuje się dokonane rezerwacje i organizacje turnusów w zaplanowanych terminach w Sanatorium  LWIGRÓD w Krynicy Zdroju oraz Sanatorium LECH w Kołobrzegu.

1. Sanatorium LWIGRÓD w Krynicy Zdroju (w terminie od 21 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.),

2. Sanatorium LECH w Kołobrzegu ( w terminie od 5 września 2020 r. do 19 września 2020 r.)

 Wnioski na wymienionych niżej drukach należy  przesłać do OIRP w Łodzi, ul. Tylna 14,90-324 Łódź, termin składania wniosków do dnia 17 czerwca 2020 r.  Przypominam, że druki Lek-1 i Lek- 2 uczestnik turnusu składa osobiście  w  sanatorium.