Klauzula ważnych powodów uzasadniających odwołanie likwidatora

Szanowni Państwo,

W imieniu Kierownika Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego, Pana Profesora Wojciecha J. Katnera zapraszamy zainteresowanych Radców Prawnych i Aplikantów radcowskich do uczestnictwa w Otwartym Posiedzeniu Seminarium Doktorskiego Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego, na którym swój referat pt. „Klauzula ważnych powodów uzasadniających odwołanie likwidatora” przedstawi Pan dr Jakub Janeta.

Posiedzenie odbywa się w trybie zdalnym w dniu 28.10.2021 roku o godz. 18.00 poprzez aplikację Teams.

Link do spotkania