IV EDYCJA KOMPLEKSOWEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I RESTRUKTURYZACYJNEGO PUIR

Serdecznie zapraszamy do udziału w kompleksowym szkoleniu z zakresu Prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego PUiR, które odbędzie się w Krakowie podczas wybranych weekendów w terminie od 15 września 2017 r. do 17 lutego 2018 r.
Celem szkolenia obejmującego 110 godzin dydaktycznych realizowanych w trakcie 11 spotkań jest gruntowne omówienie teorii i zastosowania przepisów z zakresu postępowania upadłościowego i Prawa restrukturyzacyjnego. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczny wymiar szkolenia w oparciu o analizę kazusów oraz aktywny udział uczestników.
Szkolenie zostanie przeprowadzone przez najwyższej klasy ekspertów – współtwórców ustawy, członkowie Zespołu Ministerstwa Sprawiedliwości ds. przygotowania projektów ustaw z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 
Organizatorem szkolenia jest Instytut Allerhanda.
 
Szczegółowe informacje oraz harmonogram zajęć są dostępne na stronie: www.training.allerhand.pl