Informacje na temat zaplanowanych na 2021 rok wycieczek jedno- i wielodniowych

SZANOWNE KOLEŻANKI, SZANOWNI KOLEDZY
CZŁONKOWIE KLUBU SENIORA

 

Przekazujemy w załączeniu informacje na temat zaplanowanych na 2021 rok wycieczek jedno- i wielodniowych.
Zapisów oraz wpłaty odpłatności należy dokonywać w Oddziale PTTK ul. Wigury 12a nie później niż
– na miesiąc przed terminem wyjazdu na wycieczkę jednodniową /z wyjątkiem pierwszej/
– na dwa miesiące przed terminem wyjazdu na wycieczkę wielodniową.

Numer konta: PTTK Oddział Łódzki 58 1930 1464 2360 0350 8525 0001

Dodatkowo uczestnictwo w wycieczkach proszę zgłaszać p. Ewie Wlazłowicz – Sikorze tel. 603 350 958 /najlepiej w godzinach 10 – 17/.
Ze względu na brak spotkań w Klubie Seniora prosimy o przekazywanie informacji o wyjazdach „pocztą pantoflową” możliwie szerokiemu gronu Seniorów.

Zapraszamy, mamy nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi nam w realizacji planów.

Pliki do pobrania