INFORMACJA DLA MEDIATORÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OŚRODKU MEDIACJI PRZY OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH W ŁODZI

Szanowni Państwo,

 uprzejmie informujemy, że w ramach Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi dostępna jest platforma przeznaczona dla mediatorów funkcjonujących w Ośrodku Mediacji przy OIRP w Łodzi, która umożliwia przeprowadzenie mediacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość (komercyjny dostęp w aplikacji ZOOM) We wszelkich sprawach związanych z uzyskaniem dostępu oraz ustaleniem harmonogramu mediacji onlinie proszę o kontakt z Radcą Prawnym Aleksandrą Krysztofiak kierownikiem Ośrodka Mediacji przy OIRP w Łodzi.