Fundacja rodzinna nowa instytucja prawna w ujęciu sukcesyjnym i prawnoporównawczym. Fundacja rodzinna w praktyce.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 r., godz. 17.00 – 20.15 (jedna piętnastominutowa przerwa w trakcie wykładu).

Temat szkolenia: Fundacja rodzinna nowa instytucja prawna w ujęciu sukcesyjnym i prawnoporównawczym. Fundacja rodzinna w praktyce.

Prowadzący: radca prawny Agnieszka Krysik

Link do rejestracji:

https://oirplodz.clickmeeting.com/fundacja-rodzinna-nowa-instytucja-prawna-w-ujeciu-sukcesyjnym-i-prawnoporownawczym-fundacja-rodzinn/register?_gl=1*162dp90*_ga*MTE1NjAzNzMxMS4xNjc5NTU1ODEy*_ga_K7H94QHX99*MTY4MDAzNDc4Ni41LjEuMTY4MDAzNTA5Ny41OS4wLjA.&_ga=2.24756793.2007255088.1680034787-1156037311.1679555812