Dział Prawny Politechniki Łódzkiej zatrudni aplikanta 2 bądź 3 roku aplikacji radcowskiej

INSTYTUCJA: Politechnika Łódzka, Dział Prawny

MIASTO: Łódź

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 22.02.2023 roku
 
Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze;
 • status aplikanta radcowskiego 2 lub 3 roku aplikacji;
 • znajomość prawa cywilnego materialnego i procesowego; administracyjnego;
 • język angielski na poziomie dobrym;
 • samodzielność i dobra organizacja pracy;
 • wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, dokładność i rzetelność w wywiązywaniu się z powierzonych zadań;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office, programów prawniczych.

Obowiązki:

 • wsparcie Działu Prawnego Politechniki Łódzkiej;
 • opracowywanie projektów pism procesowych, wniosków i innych dokumentów;
 • sporządzanie projektów opinii prawnych, wstępne opiniowanie umów;
 • wyszukiwanie informacji prawnych i sporządzanie notatek prawnych;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty;
 • pomoc w sekretariacie, wysyłka korespondencji, prowadzenie wykazów spraw.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na ½ etatu;
 • możliwość rozwoju zawodowego i nabywania doświadczenia w zawodzie prawnika;
 • możliwość objęcia patronatem;
 • poszerzanie praktycznej wiedzy i możliwości zastosowania nabytych umiejętności teoretycznych w praktyce;
 • świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zastrzegamy możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22.02.2023 r. w Dziale Prawnym Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 217/223, budynek B19 Centrum Technologii Informatycznych, 3 piętro, pokój 311 w godz. 9-14

Zainteresowane osoby prosimy o przygotowanie aktualnego CV oraz listu motywacyjnego.

Planowany termin zatrudnienia: 1 marca 2023 roku

W składanych dokumentach prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).