Aktualizacja danych radców prawnych do 31 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo Radcowie Prawni.

Dział Księgowości OIRP w Łodzi uprzejmie prosi o przesłanie do dnia 31 stycznia 2022 r. pocztą tradycyjną z dopiskiem AKTUALIZACJA  lub elektroniczną na adres e-mail aktualizacja.danych@oirplodz.pl /zakodowana treść/  hasło  na adres  julia.pizon@oirplodz.pl aktualnych danych osobowych w formie  załączonych formularzy:

  • zawiadomienia o formie wykonywania zawodu
  • karty ewidencyjnej
  • obowiązek informacyjny

Prośba nasza podyktowana jest  koniecznością aktualizacji  oprogramowania ewidencji radców prawnych i transferu danych między aplikacjami.