WYNIKI KOLOKWIUM Z PRAWA SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEPROWADZONEGO W DNIU 23 LISTOPADA 2020 ROKU

Poniżej zamieszczamy wyniki kolokwium z prawa spółek handlowych przeprowadzonego w dniu 23 listopada 2020 roku wraz z wytycznymi do kazusu.