WYNIKI KOLOKWIUM Z POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PRZEPROWADZONEGO W DNIU 7 GRUDNIA 2020 ROKU

Poniżej zamieszczamy wyniki kolokwium z postępowania administracyjnego przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2020 roku wraz z wytycznymi do kazusu.